התחלה/ נעמה טוב

שיר על התחלות חדשות

איפה מתחילים?
מהמרכז או מהצדדים?
מההתחלה מהאמצע או מהסוף?
צעד צעד, בקפיצות, או אולי זה זמן לדחוף?
 
אני מביט בשעון,
האם זה הזמן הנכון?
 
ומה היה לפני?
שיכחון או זיכרון?
 
להתחיל זה שיגעון...